Ogłoszenie

W związku z występowaniem ognisk zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w domach pomocy społecznej na terenie kraju, gdzie zakażenie dotyczy dużej liczby mieszkańców i pracowników tych placówek, w tym w województwie podkarpackim, wstrzymuje się do odwołania możliwość odwiedzin Mieszkańców Domu Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie.