Koszt utrzymania mieszkańca

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w powiecie rzeszowskim ustalany jest corocznie zarządzeniem Starosty Rzeszowskiego – publikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

W 2022 roku zgodnie z zarządzeniem  Nr II/5/2022 Starosty Rzeszowskiego z dnia 25 stycznia 2022 r.  wynosi: 3 810,00 zł