Koszt utrzymania mieszkańca

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w powiecie rzeszowskim ustalany jest corocznie zarządzeniem Starosty Rzeszowskiego – publikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

W 2021 roku zgodnie z zarządzeniem  Nr II/1/2021 Starosty Rzeszowskiego z dnia 26 stycznia 2021 r.  wynosi: 3 580,00 zł