NZOZ

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej św. Brata Alberta został powołany w 2009 roku. Świadczy usługi pielęgniarskie osobom mieszkającym w Domu Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie ocenionych poniżej 40 punktów w skali Barthel objętym opieką długoterminową domową w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Opieka pielęgniarska mieszkańcom Domu sprawowana jest przez całą dobę, główne czynności wykonywane przez NZOZ to pomiar podstawowych parametrów życiowych, podawanie leków w iniekcji podskórnej, domięśniowej, w formie iniekcji dożylnych, przetaczanie płynów infuzyjnych, wykonywanie opatrunków, karmienie osób obłożnie chorych, prowadzenie edukacji zdrowotnej oraz poradnictwa w zakresie samoopieki w życiu z chorobą i niesprawnością oraz monitorowanie stanu zdrowia mieszkańców.