Pomagaj z nami

Możesz pomóc bezdomnym i ubogim:

  • ofiarując żywność, odzież, obuwie, bieliznę, środki czystości, leki, opatrunki, inne potrzebne rzeczy – skontaktuj się z naszym Kołem
  • wpłacając darowiznę na konto Koła Dynowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta: Bank Spółdzielczy w Dynowie 75 9093 0007 2001 0000 1980 0001
  • przekazując 1,5% podatku PIT (KRS nr 0000 426978)
  • ofiarując swój czas i umiejętności jako wolontariusz – skontaktuj się z naszym Kołem
  • propagując w swoim środowisku potrzebę pomagania osobom bezdomnym i ubogim

Wspierając nasze placówki masz pewność, że Twoja pomoc trafi do potrzebujących.