Dom Pogodnej Starości

Dom Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie prowadzony jest od 1992 roku przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dynowskie.
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta posiada status organizacji pożytku publicznego.
W trzykondygnacyjnym Domu znajdują się pokoje 1 i 2 osobowe z balkonami, każdy pokój z łazienką oraz systemem przyzywowo-alarmowym i alarmowo-przeciwpożarowym. Wyposażenie pokojów jest standardowe. Dom posiada windę i podjazd dla niepełnosprawnych. Dom zapewnia kompleksowe wsparcie i całodobową opiekę w zakresie bytowym, wspomagającym, opiekuńczym, medyczno-pielęgniarskim, pomoc w godnym przeżywaniu i akceptowaniu życia z zachowaniem samodzielności i rozwój zainteresowań.

Dom usytuowany jest wśród pięknej zieleni, w zacisznym miejscu Dynowa, które jest krajobrazowo i turystycznie atrakcyjnym miastem, leżącym na skrzyżowaniu dróg biegnących z Przełęczy Dukielskiej do Przemyśla oraz z Sanoka do Rzeszowa.

Dom zapewnia bogatą ofertę zabiegów rehabilitacyjnych z zakresu światłolecznictwa, ultradźwięków, magnetoterapii, elektroterapii, kinezyterapii, hydroterapii oraz masaży wykonywanych przez doświadczonych fizjoterapeutów.

Codzienne życie mieszkańców wzbogaca terapia zajęciowa uwzględniająca indywidualne zainteresowania mieszkańców w zakresie: ergoterapii, arteterapii, muzykoterapii biernej i czynnej oraz choreoterapii. Mieszkańcy Domu korzystają z dóbr kulturalnych poprzez uczestniczenie w spotkaniach organizowanych w Domu przez młodzież szkół dynowskich, czy też w imprezach na terenie miasta. Organizowane są również pielgrzymki i wycieczki.

Opiekę duszpasterską w Domu sprawuje ks. kapelan, przez którego posługę wszyscy mieszkańcy mają możliwość pełnego zaspokojenia indywidualnych potrzeb religijnych.
W kaplicy domowej sprawowana jest codziennie Eucharystia. Opieką tą objęci są również pracownicy Domu i członkowie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Całodobową opiekę pielęgniarską sprawuje zespół pielęgniarek z NZOZ św. Brata Alberta w Dynowie. Dom zapewnia również wsparcie psychologa w stanach napięć emocjonalnych i kryzysach sytuacyjnych oraz profilaktykę zapobiegania stanom przygnębienia i depresji.