Oferowane świadczenia

Usługi bytowe

Dom dysponuje pokojami 1 i 2 osobowymi, każdy z oddzielną łazienką i balkonem oraz systemem przyzywowo-alarmowym i systemem alarmowo-przeciwpożarowym. Wyposażenie pokoi jest standardowe, jednak istnieje możliwość urządzenia własnymi meblami przez Mieszkańców. Dom posiada własną kuchnię, w której przyrządzane są bardzo smaczne posiłki, a także dania dietetyczne wg wskazań lekarza. Ponadto w budynku znajduje się pralnia, jadalnia, świetlica, pokoje dziennego pobytu, biblioteka i kuchenka pomocnicza.

Budynek i jego najbliższe otoczenie pozbawione jest barier architektonicznych, posiada windę osobową i podjazd dla niepełnosprawnych.


Opieka medyczna i pielęgnacyjno-opiekuńcza

Dom zapewnia całodobową opiekę medyczną, którą sprawuje lekarz rodzinny, zaś z badań laboratoryjnych i z porad niektórych lekarzy specjalistów Mieszkańcy korzystają w Przychodni Rejonowej w Dynowie, a w wielu przypadkach z Poradni Specjalistycznych w Rzeszowie. Najczęściej leczenie szpitalne odbywa się w Rzeszowie i Przemyślu. Całodobową opiekę pielęgnacyjną sprawuje zespół pielęgniarek z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Św. Brata Alberta w Dynowie. Ponadto całodobowy dyżur pełni co najmniej 3 opiekunki.


Rehabilitacja

Dom posiada dobrze wyposażony gabinet fizykoterapii i kinezyterapii. Celem rehabilitacji jest podtrzymanie sprawności fizycznej Mieszkańców, jak również mobilizacja do samodzielności w życiu codziennym. Zabiegi dostosowane są do schorzeń, możliwości fizycznych poszczególnych osób i wykonywane są na podstawie zleceń lekarskich.

Rehabilitacja obejmuje zabiegi z zakresu:

 • Fizykoterapii (diadynamic, jonoforeza, stymulacja elektryczna, magnoterapia, laseroterapia, galwanizacja, interferencja, prądy Trabera, TEAS),
 • Ciepłolecznictwa (okłady parafinowe, naświetlanie lampami: Solux, Bioptrom, kwarcową),
 • Hydroterapii (kąpiele perełkowe i ozonoterapia),
 • Kinezyterapii (masaże: klasyczny i segmentarny, gimnastyka lecznicza na UGUL-u),
 • Inhalacji dróg oddechowych
 • Naświetlania lampą antydepresyjną cierpiącym na zaburzenia psychiczne.

Terapia zajęciowa

Uwzględnia indywidualne zainteresowania Mieszkańców w zakresie:

 • arteterapii: prace ze skóry, ziarna, gipsu, sznurka, malowanie, rysowanie, wycinanie, robienie makrami, ozdób i stroików okolicznościowych, itp;
 • ergoterapii: uprawianie działki warzywno-owocowej, pielęgnowanie kwiatów ogrodowych i balkonowych, pomoc w prostych pracach kuchennych;
 • muzykoterapii biernej i czynnej;
 • choreoterapii: tańce integracyjne, zabawy karnawałowe, uroczystości jubileuszowe, itp.

Zajęcia terapeutyczne odbywają się w pracowni terapii zajęciowej, w pokojach mieszkańców i w świetlicy Domu, a także w okresie letnim na zewnątrz Domu. Są one przez mieszkańców bardzo cenione w przeżywaniu codzienności. Podczas spotkań mieszkańcy uczą się wykonywania różnych ciekawych przedmiotów, których wcześniej nie wykonywali. Zajęcia są dla każdego uczestnika dobierane indywidualnie. Prace dostosowywane są do zainteresowań i sprawności psychofizycznej mieszkańców. Mieszkańcy lubią zajęcia terapeutyczne, gdyż mogą się na nich zrelaksować, spotkać z innymi współmieszkańcami, porozmawiać, pośpiewać i spędzić miło czas wolny. Terapią zajęciową objęci są wszyscy mieszkańcy, którzy wyrażają chęci do uczestniczenia w niej. Prawie każdy w jakiś sposób z terapii korzysta (codzienne zajęcia w pracowni i pokojach mieszkańców-indywidualne i grupowe, zabawy taneczne, przedstawienia okolicznościowe, prace w ogrodzie, kuchni, dbanie o porządek wokół Domu, oczyszczanie grobów zmarłych itp.).

W okresie letnim organizowane są zajęcia z ergoterapii na zewnątrz budynku. Biorą w nich udział osoby sprawniejsze fizycznie. Zajęcia te to np. pielęgnowanie kwiatów w ogródku, zbieranie owoców na działce, utrzymywanie porządku wokół Domu.


Opieka duszpasterska

Opiekę sprawuje ks. Kapelan, przez którego posługę wszyscy mieszkańcy mają możliwość pełnego zaspokojenia indywidualnych potrzeb religijnych. W kaplicy domowej sprawowana jest codziennie Eucharystia. Opieką duszpasterską objęci są również pracownicy Domu i członkowie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Formacja ta szczególnie jest potrzebna w towarzyszeniu cierpiącym i chorym mieszkańcom oraz w ich codzienności.


Terapia psychologiczna

Psycholog prowadzi z Mieszkańcami terapię indywidualną i grupową, w szczególności:

 • terapia wspierająca w stanach napięć emocjonalnych i kryzysach sytuacyjnych;
 • rozmowy terapeutyczne;
 • rozmowy profilaktyczne zapobiegające stanom przygnębienia i depresji.