Oferowane świadczenia

Usługi bytowe

Nasz Dom zapewnia całodobową opiekę dla 73 osób, samotnych, opuszczonych oraz małżeństw.
Dysponujemy 50 miejscami dla osób w podeszłym wieku i 23 miejscami dla osób przewlekle somatycznie chorych .

Dom dysponuje pokojami 1 i 2 osobowymi, każdy z oddzielną łazienką i balkonem oraz systemem przyzywowo-alarmowym i systemem alarmowo-przeciwpożarowym. Wyposażenie pokoi jest standardowe (na życzenie Mieszkańca istnieje możliwość aranżacji wnętrza własnymi meblami).
Dom posiada własną kuchnię, w której przyrządzane są bardzo smaczne posiłki, a także dania dietetyczne wg wskazań lekarza. Ponadto w budynku znajduje się, kaplica, jadalnia, pralnia, świetlica, pokój dziennego pobytu, domowa biblioteka i kuchenka pomocnicza.

Budynek i jego najbliższe otoczenie pozbawione jest barier architektonicznych, posiada windę osobową i podjazd dla niepełnosprawnych.


Opieka medyczna i pielęgnacyjno-opiekuńcza

Dom zapewnia całodobową opiekę medyczną, którą sprawuje zespół pielęgniarek z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Św. Brata Alberta w Dynowie oraz co najmniej 3 opiekunki. Z badań laboratoryjnych i z porad niektórych lekarzy specjalistów Mieszkańcy korzystają w Przychodni Rejonowej w Dynowie, a w wielu przypadkach z Poradni Specjalistycznych w Rzeszowie. Leczenie szpitalne odbywa się Najczęściej w Rzeszowie lub w Przemyślu.


Rehabilitacja

Dom posiada dobrze wyposażony gabinet fizykoterapii i kinezyterapii. Celem rehabilitacji jest podtrzymanie sprawności fizycznej Mieszkańców, jak również mobilizacja do samodzielności w życiu codziennym. Zabiegi dostosowane są do schorzeń, możliwości fizycznych poszczególnych osób i wykonywane są na podstawie zleceń lekarskich.

Rehabilitacja obejmuje zabiegi z zakresu:

  • Fizykoterapii (diadynamic, jonoforeza, stymulacja elektryczna, magnoterapia, laseroterapia, galwanizacja, interferencja, prądy Trabera, TEAS),
  • Ciepłolecznictwa (okłady parafinowe, naświetlanie lampami: Solux, Bioptrom, kwarcową),
  • Hydroterapii (kąpiele perełkowe i ozonoterapia),
  • Inhalacji dróg oddechowych,
  • Naświetlania lampą antydepresyjną cierpiącym na zaburzenia psychiczne.
  • Kinezyterapii (masaże: klasyczny i segmentarny, gimnastyka lecznicza na UGUL-u).

Dodatkowo można skorzystać z bieżni, roweru treningowego stacjonarnego, rotorków do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych.


Terapia zajęciowa

Uwzględnia indywidualne zainteresowania Mieszkańców w zakresie:

  • arteterapii: malowanie, rysowanie, wycinanie, składanie origami , terapia filmem, książką, muzykoterapia czynna i bierna;
  • ergoterapii: prace ze skóry, ziarna, gipsu, makrama; robienie ozdób i stroików okolicznościowych, itp; uprawianie działki warzywno-owocowej, pielęgnowanie kwiatów ogrodowych i balkonowych, pomoc w prostych pracach kuchennych;
  • socjoterapia : terapia przez zabawę, gry, rekreację w grupie, tańce integracyjne, zabawy karnawałowe, uroczystości jubileuszowe, itp.

Zajęcia terapeutyczne odbywają się w pracowni terapii zajęciowej, w pokojach mieszkańców i w świetlicy Domu, a także w okresie letnim na zewnątrz Domu. Są one przez mieszkańców bardzo cenione w przeżywaniu codzienności. Podczas spotkań mieszkańcy uczą się wykonywania różnych ciekawych przedmiotów, których wcześniej nie wykonywali. Zajęcia są dla każdego uczestnika dobierane indywidualnie. Prace dostosowywane są do zainteresowań i sprawności psychofizycznej mieszkańców. Mieszkańcy lubią zajęcia terapeutyczne, gdyż mogą się na nich zrelaksować, spotkać z innymi współmieszkańcami, porozmawiać, pośpiewać i spędzić miło czas wolny. Terapią zajęciową objęci są wszyscy mieszkańcy, którzy wyrażają chęci do uczestniczenia w niej. Prawie każdy w jakiś sposób z terapii korzysta (codzienne zajęcia w pracowni i pokojach mieszkańców-indywidualne i grupowe, zabawy taneczne, przedstawienia okolicznościowe, prace w ogrodzie, kuchni, dbanie o porządek wokół Domu, oczyszczanie grobów zmarłych itp.).

W okresie letnim organizowane są zajęcia z ergoterapii na zewnątrz budynku. Biorą w nich udział osoby sprawniejsze fizycznie. Zajęcia te to np. pielęgnowanie kwiatów w ogródku, zbieranie owoców na działce, utrzymywanie porządku wokół Domu.


Opieka duszpasterska

Opiekę sprawuje ks. Kapelan, dzięki kapłańskiej posłudze, wszyscy mieszkańcy mają możliwość pełnego zaspokojenia indywidualnych potrzeb religijnych. W kaplicy domowej sprawowana jest codziennie Eucharystia. Opieką duszpasterską objęci są również pracownicy Domu i członkowie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Formacja ta szczególnie jest potrzebna w towarzyszeniu cierpiącym i chorym mieszkańcom oraz w ich codzienności.