Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 2021

„Jest taki zmierzch wśród grudniowych szarych dni,
kiedy w noc gwiazda lśni…”

W świętą noc wigilijną,
kiedy ziemia ujrzała ŚWIATŁO zbawienia,

życzymy wszystkim dobra, miłości, pokoju serca, ciepła
i serdeczności od napotykanych ludzi.
A Nowy Rok niech przyniesie łaskę Boga pouczającą nas jak wyrzec się bezbożności
i rządz światowych, by ujrzeć ŚWIATŁOŚĆ w niebie.

 

Prezes Koła Dynowskiego, Kierownik,
Mieszkańcy i Pracownicy Domu Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta
w Dynowie

Grant w ramach POWER 2014-2020

17 czerwca 2021 r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dynowskie w siedzibie  Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie podpisało umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oddział Funduszu przyznał Kołu Dynowskiemu grant na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników w ramach drugiego naboru do projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Łączna wysokość grantu wynosi 8 623,88 zł i jest finansowana z następujących źródeł: ze środków europejskich 84,17% wydatków kwalifikowalnych Projektu oraz ze środków dotacji celowej 15,83% wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Święto Patrona, św. Brata Alberta

Dzisiejszy dzień obchodziliśmy w szczególny sposób, ponieważ 17 czerwca przypada wspomnienie św. Brata Alberta, patrona Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Mszę św. dla Mieszkańców i pracowników odprawił ks. Zdzisław Pokrywka. Na zakończenie świętowania wszyscy udali się na uroczysty obiad.

 

 

Zebranie Koła

Zarząd Koła Dynowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta uprzejmie informuje, że 05.05.2021 r. (środa) o godz. 13.30 odbędzie się Zebranie Koła w Domu Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie.

Zapraszamy wszystkich Członków Koła.