O Towarzystwie

Towarzystwo powstało w pamiętnym 1981 roku pod nazwą: Towarzystwo Pomocy
im. Adama Chmielowskiego.
W roku 1989 przyjęło nazwę: Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta,
a w roku 1995: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta.
Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym oraz ubogim, starszym, chorym, niepełnosprawnym i innym osobom potrzebującym pomocy
– w duchu Patrona, św. Brata Alberta.