Kontakt

Dom Pogodnej Starości
im. św. Brata Alberta w Dynowie
ul. Ks. Józefa Ożoga 12a
36-065 Dynów

Tel./fax. (0-16) 652 11 44
e-mail: albertdynow@poczta.onet.pl
www: www.albert.dynow.pl