1,5 procenta – dziękujemy

Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu którzy przekazali 1,5 procent podatku za 2022 r. na działalność naszej organizacji.

Środki te zostaną przeznaczone na prowadzoną przez nas działalność pożytku publicznego. Dziękujemy za okazaną wrażliwość na los osób najuboższych i zaufanie dla naszego Towarzystwa.

Dzięki Państwa życzliwości możemy prowadzić i rozwijać nasze placówki.

ZAPRASZAMY DO PRZEKAZANIA 1,5% PODATKU RÓWNIEŻ W ROZLICZENIU PIT ZA 2022R.

NASZ KRS Nr 0000 426978

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dynowskie
ks. Józefa Ożoga 12a
36-065 Dynów

 

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.