Wpłaty online

Możesz pomóc bezdomnym i ubogim wpłacając darowiznę na konto Koła Dynowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta:
Bank Spółdzielczy w Dynowie
75 9093 0007 2001 0000 1980 0001

Dziękujemy.