Instrukcja korzystania z BIP

Menu przedmiotowe ( prawa strona ekranu ) – wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP – stronie podmiotu.

Moduł wyszukujący ( w prawej, górnej części ekranu ) – wyszukiwarka umożliwiająca znalezienie stron BIP zawierających wyrażenie poszukiwane przez odwiedzającego BIP.

www.bip.gov.pl – adres URL strony głównej BIP umożliwiający dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP, według menu podmiotowego lub przedmiotowego. Strona główna BIP zawierająca wykaz podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami.

Redakcja – zawiera dane określające tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej – pracownik Podmiotu. (w stopce BIP)