Kwesta na 1 listopada.

W dniu Wszystkich Świętych na cmentarzu w Dynowie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dynowskie organizuje, jak każdego roku, zbiórkę na rzecz Towarzystwa. Młodzież z dynowskich szkół średnich i członkowie Koła Dynowskiego będą kwestować z puszkami, a zebrane w ten sposób pieniądze przeznaczane są na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, z którego korzystają mieszkańcy Dynowa i okolic oraz mieszkańcy Domu Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta.

Bardzo prosimy wszystkich o wsparcie tej szlachetnej inicjatywy, za co już teraz serdecznie dziękujemy.