Podziękowanie

Zarząd Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Dynowie składa serdeczne podziękowania wszystkim Darczyńcom za złożone ofiary, a także Wolontariuszom i zaangażowanym w przeprowadzenie Kwesty na rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w dniu 1 listopada 2019 r.

Zebraliśmy kwotę 5 159,76 zł.

BÓG  ZAPŁAĆ