Wyjazd do Huciska Jawornickiego

We wtorek 22 października grupa Mieszkańców naszego Domu wraz z Kierownikiem i opiekunami odwiedziła Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych w Hucisku Jawornickim. Mieszkańcy zostali zaproszeni do udziału w spotkaniu, podczas którego zaprzyjaźniona już grupa śpiewacza z Jawornika Polskiego zaprezentowała program artystyczny dotyczący niepodległości Polski. Po części oficjalnej wszyscy zebrani spędzili wspólnie czas przy poczęstunku, rozmawiając i śpiewając różne pieśni biesiadne.