Podziękowanie za kwestę

Zarząd Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Dynowie składa serdeczne podziękowania wszystkim Darczyńcom za złożone ofiary, a także Wolontariuszom i zaangażowanym w przeprowadzenie Kwesty na rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w dniu 1 listopada 2023 r.

 Zebraliśmy kwotę:  9 029,83 zł

 BÓG  ZAPŁAĆ