P O D Z I Ę K O W A N I E

W imieniu mieszkańców Domu Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie oraz własnym pragnę serdecznie podziękować Fundacji Biedronki za przekazane tablety.  Otrzymany sprzęt będzie służył nie tylko do kontaktu z bliskimi, ale również da szeroki dostęp do informacji, umożliwi Mieszkańcom poszerzanie swoich zainteresowań, a korzystanie ze specjalnych aplikacji pozwoli im jak najdłużej utrzymać sprawność pamięci.

Tablety, które otrzymaliśmy od Fundacji Biedronki już cieszą naszych podopiecznych i wzbudzają duże zainteresowanie.

Z całego serca dziękujemy Fundacji Biedronki za szczególną wrażliwość i wielkie serce wobec osób starszych.

Adam Sochacki – Kierownik Domu