Odwiedziny rówieśników z Domu Pomocy Społecznej w Chmielniku

1 lutego gościliśmy grupę mieszkańców z Domu Pomocy Społecznej w Chmielniku. Seniorzy wraz z opiekunem przygotowali program słowno-muzyczny o tematyce bożonarodzeniowej. Mieszkańcy obejrzeli występ z entuzjazmem i zainteresowaniem, ponieważ mogli zobaczyć swoich rówieśników na scenie. Seniorzy dla seniorów zaprezentowali przedstawienie, w którym podzielili się swoimi talentami artystycznymi z drugim człowiekiem po to, by chociaż na chwilę przenieść go w inny świat. Występ zakończono wspólnym kolędowaniem i gromkimi brawami.