Nawiedzenie obrazu

W dniach 17 i 18 marca odbyło się nawiedzenie obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszym domu. Były to dwa dni szczególnych modlitw, indywidualnych i wspólnych, gdzie razem z kapelanem naszego domu gromadziliśmy się przy obrazie. W poniedziałek wieczorem, przekazaliśmy obraz następnej rodzinie z Dynowa.