Św. Mikołaj u Mieszkańców

Oczywiście, także i w tym roku 6 grudnia przybył do naszych Mieszkańców św. Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami. Każdy otrzymał od Niego prezent i tak samo ważne słowa pokrzepienia. Nikt nie został pominięty, a Jego wizyta zawsze jest dla wszystkich wielkim wydarzeniem.

Podziękowanie

Zarząd Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Dynowie składa serdeczne podziękowania wszystkim Darczyńcom za złożone ofiary, a także Wolontariuszom i zaangażowanym w przeprowadzenie Kwesty na rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w dniu 1 listopada 2019 r.

Zebraliśmy kwotę 5 159,76 zł.

BÓG  ZAPŁAĆ

Kwesta na 1 listopada.

W dniu Wszystkich Świętych na cmentarzu w Dynowie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dynowskie organizuje, jak każdego roku, zbiórkę na rzecz Towarzystwa. Młodzież z dynowskich szkół średnich i członkowie Koła Dynowskiego będą kwestować z puszkami, a zebrane w ten sposób pieniądze przeznaczane są na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, z którego korzystają mieszkańcy Dynowa i okolic oraz mieszkańcy Domu Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta.

Bardzo prosimy wszystkich o wsparcie tej szlachetnej inicjatywy, za co już teraz serdecznie dziękujemy.

Wyjazd do Huciska Jawornickiego

We wtorek 22 października grupa Mieszkańców naszego Domu wraz z Kierownikiem i opiekunami odwiedziła Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych w Hucisku Jawornickim. Mieszkańcy zostali zaproszeni do udziału w spotkaniu, podczas którego zaprzyjaźniona już grupa śpiewacza z Jawornika Polskiego zaprezentowała program artystyczny dotyczący niepodległości Polski. Po części oficjalnej wszyscy zebrani spędzili wspólnie czas przy poczęstunku, rozmawiając i śpiewając różne pieśni biesiadne.

Piknik w Górnie

3 lipca odbyły się Dni Kultury Ludowej, w których uczestniczyła delegacja Mieszkańców z opiekunem z naszego Domu oraz Kierownik i Prezes Koła. Spotkanie odbyło się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Górnie, a motywem przewodnim było hasło „Rośnie jak na drożdżach …”.

Dni Kultury Ludowej w Górnie to corocznie organizowana impreza skierowana do mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu województwa podkarpackiego. Wydarzenie ma charakter kulturalno – sportowy, a jego celem jest wspieranie i aktywizowanie podopiecznych placówek pomocy społecznej. Uczestnicy spotkania mieli możliwość wzięcia udziału w licznych zabawach i konkursach.