Ogłoszenie

W związku z występowaniem ognisk zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w domach pomocy społecznej na terenie kraju, gdzie zakażenie dotyczy dużej liczby mieszkańców i pracowników tych placówek, w tym w województwie podkarpackim, wstrzymuje się do odwołania możliwość odwiedzin Mieszkańców Domu Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie.

Grant dla DPS w Dynowie

W środę 9 września 2020 r. w Domu Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie a Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dynowskie o powierzenie grantu na realizację wniosku pn.: „Ochrona DPS im. św. Brata Alberta w Dynowie przed COVID-19” w kwocie 283 292,96 zł. Otrzymany grant ma na celu wsparcie domów pomocy społecznej z terenu województwa podkarpackiego w działaniach profilaktycznych oraz łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w ramach projektu pn. „Lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet inwestycyjny.

Uczestnikami tego wydarzenia byli Pan Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Pan Jerzy Jęczmienionka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Pani Krystyna Strzelczyk – Skarbnik Koła Dynowskiego, Pani Emilia Stodolińska – Członek Komisji Rewizyjnej Koła oraz Pan Adam Sochacki – Kierownik Domu Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników już zatrudnionych, bezpośrednio pracujących z osobami wymagającymi wsparcia w ramach dps, na zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników i mieszkańców Domu oraz na sprzęt i wyposażenie związane z walką z COVID-19.

Ogłoszenie

Zgodnie z Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie

Dom Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie

wprowadza możliwość odwiedzin Mieszkańców po wcześniejszym telefonicznym

ustaleniu terminu tel.16 6521144 wew. 25.

Życzenia świąteczne – Wielkanoc 2020

 

 

„Pan Zmartwychwstał, Bracia radujmy się
Pokonał grzech, uwolnił nas od śmierci
W krzyżu zbawienie jest
Jest to droga, którą trzeba nam iść”

 

 

Obfitych łask i błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego
oraz pełnych pokoju Świąt Zmartwychwstania Pańskiego z radosnym Alleluja
życzą

Prezes Koła Dynowskiego, Kierownik, Mieszkańcy
i Pracownicy Domu św. Brata Alberta w Dynowie

Wielkanoc 2020

Światowy Dzień Chorego

11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, uroczyście obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego. Podczas Mszy św. Mieszkańcy, członkowie Koła i pracownicy modlili się w intencji chorych, zarówno tych przebywających w naszym Domu, jak również chorych na całym świecie. Obecnym, w kaplicy i przebywającym Mieszkańcom w pokojach, został udzielony sakrament namaszczenia chorych. Po adoracji Najświętszego Sakramentu ksiądz Kapelan udzielił błogosławieństwa zebranym na sposób lurdzki. Uroczystości zakończył wspólny obiad.