Życzenia Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

„A stało się to wszystko, aby się wypełniło Słowo Pańskie powiedziane przez Proroka:
Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami”.
Mt 1, 22-23

W tę Świętą Noc Wigilijną,
gdy na ziemię przychodzi Mały, a równocześnie Wielki Bóg
życzymy, by obfitość Jego darów i łask spłynęły na każdego
i towarzyszyły przez wszystkie dni Nowego Roku.

Prezes Koła Dynowskiego,
Kierownik,
Pracownicy i Mieszkańcy Domu Pogodnej Starości
im. św. Brata Alberta
w Dynowie