Życzenia świąteczne – Wielkanoc 2018

 „Chrystus zmartwychwstan jest,
Nam na przykład dan jest
Iż mamy z martwych powstać
z Panem Bogiem królować, Alleluja
O dniu radosny, pełen chwał
Dziś Jezus Chrystus z grobu wstał
Nam zmartwychwstania przykład dał
cieszmy się wierni, tak chce Pan
Za winy nasze okup dan
Skończył się już niewoli stan.

 

Bóg umarł, bo Miłość rozerwała Mu serce. Zmartwychwstał, bo Miłość nie umiera.
Błogosławionych Świąt Wielkanocnych życzą

Mieszkańcy, Kierownik, Pracownicy
Domu Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie
oraz
Prezes Zarządu Koła Dynowskiego
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta