Wizytacja Ks. Biskupa

Dnia 24 kwietnia 2016 roku nasz Dom odwiedził Jego Ekscelencja Ks. Biskup Stanisław Jamrozek w towarzystwie dziekana Dekanatu Dynów, a zarazem proboszcza parafii pw. św. Wawrzyńca w Dynowie, ks. prałata Stanisława Janusza. Dostojnego Gościa uroczyście powitali ksiądz Kapelan Stanisław Pieńczak, Prezes Zarządu Koła Dynowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta pan Jan Aleksander Gerula oraz Kierownik Domu pan Adam Sochacki.  Następnie odprawiona została Msza Święta w kaplicy Domu, podczas której homilię do wszystkich zebranych, a szczególnie do Mieszkańców, wygłosił Ks. Biskup. W homilii Ks. Biskup odniósł się do Ewangelii, która mówiła o miłości, miłości jakiej mamy się uczyć w naszej wspólnocie; jesteśmy darem dla siebie, jesteśmy sobie dani i zadani. Starość nie musi być tylko naznaczona smutkiem, ale kiedy przeżywamy cierpienie w łączności z Bogiem, może być piękna i radosna.

W czasie komunii św. Ks. Biskup odwiedził także Mieszkańców w pokojach, którzy ze względu na swoją chorobę nie opuszczają łóżek. Po Eucharystii J.E. Biskup pobłogosławił Mieszkańców, pracowników Domu, wszystkich zebranych i obdarował każdego pamiątkowym obrazkiem. Odwiedziny Ks. Biskupa zakończyły się wspólnym uroczystym śniadaniem z Mieszkańcami i pracownikami Domu, podczas którego nie zabrakło wielu ciepłych i serdecznych słów skierowanych do obecnych.

Wizyta Księdza Biskupa w Domu Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie była wielkim zaszczytem i wydarzeniem, które na długo pozostanie w pamięci Mieszkańców  i pracowników Domu.