Święto Patrona, św. Brata Alberta

Dzisiejszy dzień obchodziliśmy w szczególny sposób, ponieważ 17 czerwca przypada wspomnienie św. Brata Alberta, patrona Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Mszę św. dla Mieszkańców i pracowników odprawił ks. Zdzisław Pokrywka. Na zakończenie świętowania wszyscy udali się na uroczysty obiad.