Składamy serdeczne podziękowania wszystkim ofiarodawcom

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim ofiarodawcom, którzy wsparli kwestę na rzecz Koła Dynowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta podczas zbiórki publicznej prowadzonej na cmentarzu w Dynowie dnia 1 listopada 2015r.
W wyniku przeprowadzonej kwesty do puszek zebrano środki pieniężne w kwocie 5195,50 zł, które w całości zostaną przeznaczone na działalność statutową – pomoc ubogim.
Bóg zapłać.