Rok 2017 Rokiem św. Brata Alberta

W związku z setną rocznicą śmierci św. Brata Alberta, Konferencja Episkopatu Polski przychyliła się do prośby Przełożonej Generalnej sióstr Albertynek oraz Przewodniczącego naszego Towarzystwa i ustanowiła w diecezjach polskich Rok Świętego Brata Alberta w okresie do 25 grudnia 2016 r. do 25 grudnia 2017 r.

List Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Abpa Stanisława Gądeckiego