1procent – dziękujemy

Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu którzy przekazali 1 procent podatku za 2017 r. na działalność naszej organizacji.

Środki te zostaną przeznaczone na prowadzoną przez nas działalność pożytku publicznego. Dziękujemy za okazaną wrażliwość na los osób najuboższych i zaufanie dla naszego Towarzystwa.

Dzięki Państwa życzliwości możemy prowadzić i rozwijać nasze placówki.

ZAPRASZAMY DO PRZEKAZANIA 1% PODATKU RÓWNIEŻ W ROZLICZENIU PIT ZA 2018R.

NASZ KRS Nr 0000 426978

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dynowskie
ks. Józefa Ożoga 12a
36-065 Dynów