PODZIĘKOWANIE

Zarząd Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Dynowie składa serdeczne podziękowania wszystkim Darczyńcom za złożone ofiary, a także Wolontariuszom i zaangażowanym w przeprowadzenie Kwesty na rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w dniu 1 listopada 2022 r.

 Zebraliśmy kwotę:  8 324,71 zł

 BÓG  ZAPŁAĆ