Pielgrzymka do Leżajska

W dniu 19 maja 2016 r. Mieszkańcy i pracownicy Domu oraz członkowie Koła Dynowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta uczestniczyli w pielgrzymce do Sanktuarium Ojców Bernardynów w Leżajsku. Głównym punktem było przejście przez Bramę Miłosierdzia i Msza św. w Kościele Zwiastowania Pańskiego. Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik wyznaczył między innymi Sanktuarium w Leżajsku na miejsce takiej bramy, aby w ten sposób wierni mogli uzyskać odpust oraz duchowe łaski Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Poznaliśmy także historię powstania kościoła i klasztoru oraz słynącego łaskami obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku opowiedzianą przez jednego z braci Bernardynów.

Powstanie kościoła i klasztoru Ojców Bernardynów w Leżajsku poprzedziły nadzwyczajne wydarzenia. Teksty źródłowe konwentu leżajskich Bernardynów opisują historię Tomasza Michałka z pobliskiej Giedlarowej, który w 1590 r. oświadczył wobec miejscowego duchowieństwa i władz miasta, że w obrębie dzisiejszej Bazyliki, na pniu drzewa ściętego w gąszczu leśnym, objawiła mu się Matka Boża ze św. Józefem. Obraz Matki Bożej Pocieszenia swoją szczególną pozycję wśród znanych wizerunków Matki Bożej w Polsce zawdzięcza temu, że od początku cieszył się wielkim kultem wśród wiernych. Jako słynący łaskami, został oficjalnie ogłoszony przez władze kościelne za cudowny. Bieg wydarzeń spowodował, że w 1752 r., staraniem hetmana wielkiego koronnego Józefa Potockiego i władz zakonnych, obraz został wyróżniony koronami papieża Benedykta XIV.

Bazylika Zwiastowania NMP i klasztor bernardynów w Leżajsku są jednym z najcenniejszych zabytków architektury kościelnej z pogranicza renesansu i baroku, stanowiące drugie co do wielkości bernardyńskie sanktuarium maryjne. Wnętrze bazyliki leżajskiej wypełnia 19 ołtarzy bocznych, powstałych na przestrzeni XVII-XVIII w. Szczególnie cenne są organy leżajskie stanowiące jeden z najcenniejszych w Europie zabytków sztuki w zakresie budowy i zdobnictwa tego instrumentu, na których organizowane są rokrocznie koncerty w ramach Festiwalu Muzyki w Łańcucie, a od 1992 roku w sezonie letnim również w ramach Międzynarodowych Festiwali Muzyki Organowej i Kameralnej.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z tego wydarzenia.