Peregrynacja Krzyża św. Jana Pawła II

W programie duszpasterskim z okazji 35-lecia Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta bardzo ważnym punktem jest Peregrynacja Krzyża św. Jana Pawła II.

krzyz

Peregrynacja rozpoczęła się 20 sierpnia we Wrocławiu. Zakończenie peregrynacji będzie mieć miejsce w dniu 28 grudnia 2016 r. w Krakowie w kościele Bożego Ciała podczas uroczystej mszy św. w 100. rocznicę pogrzebu Św. Brata Alberta.

Krzyż ten Jan Paweł II trzymał w rękach podczas ostatniej swojej Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek w 2005 r. w rzymskim Koloseum. Jan Paweł II nie mógł już w Drodze Krzyżowej uczestniczyć osobiście, jednak brał w niej udział za pośrednictwem telewizji trzymając w rękach Krzyż. Wziął go w swoje ręce, ucałował i tulił się do niego, a potem powiedział : „ I ja także ofiaruję moje cierpienia, aby dopełnił się Boży plan”. Zmarł tydzień później, w dniu 2 kwietnia 2005 r .

Krzyż św. Jana Pawła II to bardzo szczególny krzyż. Figura Chrystusa jest wykonana z pietyzmem i miłością. Krzyż wyrzeźbiony został przez zdolnego rzeźbiarz samouka, dla swojej po wypadku sparaliżowanej żony, która patrząc na niego mogła bardziej łączyć się w swym cierpieniu z ukrzyżowanym Chrystusem, a potem został on ofiarowany Ojcu Św. przez pielgrzymów z tej miejscowości.

Krzyż jest nierozerwalnie związany z naszym życiem. Jezus nie zostawia nas samych na krzyżu: „On potrafi przemienić ciemne noce smutku w poranki nadziei. Przyjęty krzyż rodzi zbawienie i owocuje spokojem. Krzyż bez Boga przygniata, z Bogiem daje odkupienie i zbawia.” (św. Jan Paweł II, 1998)

Peregrynacja Krzyża Ojca Św. Jana Pawła II, jego adoracja przez wiernych w Kołach Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, będzie poprzedzać rozpoczęcie roku szczególnego dla nas – Roku Św. Brata Alberta.

Niech wędrowanie krzyża papieskiego w tym okresie stanie się okazją do ożywienia i pogłębienia naszej wiary i ufności.