Ogólnopolska Pielgrzymka do Sanktuarium Ecce Homo w Krakowie

Dnia 11 czerwca 2016 r. odbyło się spotkanie członków, pracowników i podopiecznych Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Sanktuarium Patrona – św. Brata Alberta i bł. Bernardyny w Krakowie. Na Mszy św. pod przewodnictwem JE Ks. Biskupa Edwarda Janiaka modliliśmy się w intencji bezdomnych i ubogich, o pomoc w rozwiązywaniu ich trudnych spraw, w intencji ludzi, którzy pomagają bezdomnym, w intencji członków naszego Towarzystwa. Później, tradycyjnie jak co roku, nastąpiło wspólne dzielenie się chlebem i posiłek, tym razem połączony z kampanią „Pomagamy ze smakiem”. Na zakończenie odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego w Igołomi, miejscu narodzin św. Brata Alberta.