Ogłoszenie

Zgodnie z Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie

Dom Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie

wprowadza możliwość odwiedzin Mieszkańców po wcześniejszym telefonicznym

ustaleniu terminu tel.16 6521144 wew. 25.