Obudź w sobie SUPERbohatera

Od 4 grudnia aż do 24 grudnia 2018 r. trwa internetowa zbiórka pieniędzy Obudź w sobie SUPERbohatera, której celem jest pozyskanie środków finansowych na rzecz naszego Towarzystwa. Pozyskane środki zostaną, podobnie jak w roku ubiegłym (środki pozyskane przez Fundację Malak), przekazane Kołom na realizację minigrantów.

http://bratalbert.org/akcja-superbohater.html

https://www.facebook.com/events/147483722801669/