Jubileusz 25-lecia Domu Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie

W dniu 23 maja 2017 r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Dynowie obchodziło Jubileusz XXV-lecia oddania do użytku Domu Pogodnej Starości. Z tej okazji została odprawiona uroczysta Msza św. koncelebrowana przez ekscelencję księdza biskupa Stanisława Jamrozka, ks. dziekana Stanisława Janusza, ks. prałata Bronisława Żołnierczyka, ks. wicedziekana Stanisława Borkowskiego oraz ks. kapelana Stanisława Pieńczaka. Po Mszy św. została odsłonięta i poświęcona przez biskupa tablica pamiątkowa, na której jest informacja z czyjej inicjatywy i zaangażowania został wybudowany Dom.

Po uczcie duchowej goście zostali zaproszeni na uroczysty obiad. Krótki rys idei budowy i zaangażowania dynowskiego społeczeństwa przedstawił obecny prezes Koła Dynowskiego Pan Jan Aleksander Gerula. Następnie Pani Teresa Nalepa, wieloletnia kierownik tego Domu, przedstawiła historię przyjmowania pierwszych podopiecznych oraz opowiedziała o problemach  związanych z finansowaniem, doborem i zatrudnieniem pierwszych pracowników.

W dalszej części głos zabrali zaproszeni goście m.in. Starosta Powiatu Rzeszowskiego Pan Józef Jodłowski, Burmistrz Miasta Dynowa Pan Zygmunt Frańczak, Wójt Gminy Dynów Pani Krystyna Sówka, przedstawicielka Wojewody Podkarpackiego Pani Małgorzata Kotowicz-Czudec, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Pani Halina Cygan, ks. Dziekan Dekanatu Dynowskiego ks. Stanisław Janusz i ks. biskup Stanisław Jamrozek udzielając błogosławieństwa wszystkim zebranym. Po wystąpieniach zaproszonych gości nastąpiła część artystyczna w wykonaniu Kapeli Ludowej „Dynowianie”.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z tego niecodziennego wydarzenia.