Informacja

Kierownik Domu Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie informuje, że istnieje możliwość odwiedzin Mieszkańców Domu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu tel.16 6521144 wew. 25.