Zebranie Koła

Zarząd Koła Dynowskiego zaprasza wszystkich członków Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dynowskie na Zebranie Koła, które odbędzie się dnia 24 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 14.00 w Domu Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie.

Prezes Zarządu Koła

Wielkanocne życzenia

„ JA JESTEM ZMARTWYCHWSTANIEM I ŻYCIEM, KTO WE MNIE WIERZY, CHOĆBY I UMARŁ, ŻYĆ BĘDZIE. KAŻDY KTO ŻYJE I WIERZY WE MNIE NIE UMRZE NA WIEKI.” J 11. 25-26Niech radość ze Zmartwychwstania Pańskiego napełnia serca,
pobudza do ufnej wiary i nadziei w życie wieczne.

Niech Zmartwychwstały Pan umacnia łaską w wypełnianiu
codziennych obowiązków.

                                   Radosnego Alleluja życzą:
Mieszkańcy , Kierownik, Pracownicy Domu Pogodnej Starości im. św. Brata  Alberta
oraz Prezes Koła Dynowskiego

Wielkanoc 2022

P O D Z I Ę K O W A N I E

W imieniu mieszkańców Domu Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie oraz własnym pragnę serdecznie podziękować Fundacji Biedronki za przekazane tablety.  Otrzymany sprzęt będzie służył nie tylko do kontaktu z bliskimi, ale również da szeroki dostęp do informacji, umożliwi Mieszkańcom poszerzanie swoich zainteresowań, a korzystanie ze specjalnych aplikacji pozwoli im jak najdłużej utrzymać sprawność pamięci.

Tablety, które otrzymaliśmy od Fundacji Biedronki już cieszą naszych podopiecznych i wzbudzają duże zainteresowanie.

Z całego serca dziękujemy Fundacji Biedronki za szczególną wrażliwość i wielkie serce wobec osób starszych.

Adam Sochacki – Kierownik Domu

 

Darmowe tablety od Fundacji Biedronki!

Fundacja Biedronki podarowała tablety dla podopiecznych domów pomocy społecznej i innych ośrodków całodobowej opieki nad seniorami w całej Polsce. Wsparcie otrzymała również nasza placówka – za co bardzo dziękujemy! Przekazane urządzenia mają służyć do kontaktów osób starszych z bliskimi i edukacji.

Fundacja Biedronki przekazała nam urządzenia Samsung Galaxy z LTE i rozszerzoną 3-letnią gwarancją, etui oraz szkłem ochronnym. Z racji kolejnych fal pandemii, domy pomocy społecznej i inne placówki stałego pobytu dla osób starszych w dużej mierze ograniczają obecnie odwiedziny, dlatego tablety od Fundacji Biedronki mają pomóc utrzymywać relacje seniorów z rodziną i bliskimi. W całej Polsce tablety otrzymały aż 253 placówki!

Ponad 20 procent z 253 ośrodków zakwalifikowanych do programu nie udostępniało wcześniej swoim podopiecznym żadnego urządzenia do komunikacji, rozumianego jako komputer, telefon, czy tablet. Tablet Fundacji Biedronki będzie dla nich pierwszym narzędziem, które pozwoli seniorom na wirtualny kontakt ze światem zewnętrznym. Dostęp do urządzenia otrzyma ponad 18 tys. seniorów w całej Polsce mamy nadzieję, że tablety sprawią im radość i że dzięki nim będą mieli lepszy kontakt z bliskimi – mówi Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki.

Tablety mają spełniać nie tylko podstawową funkcję komunikacyjną, ale również wspierać seniorów w codziennym funkcjonowaniu i aktywnościach kulturalnych.

Fundacja Biedronki zadbała również o aspekt edukacyjny akcji. W ramach projektu „Siłownia Pamięci” Fundacji Stocznia, na tablety zostały wgrane specjalne aplikacje służące do trenowania umysłu. Ćwiczenia wymagające koncentracji i zapamiętywania różnego rodzaju informacji wpływają pozytywnie na utrzymywanie sprawności funkcji poznawczych[1]. Angażują różne obszary i funkcje mózgu, m.in. logiczne myślenie, pamięć czy koordynację wzrokowo-ruchową. Regularnie wykonywane mogą poprawić sprawności umysłu, utrzymać jego aktualny stan, a nawet opóźnić objawy demencji o 5-10 lat[2].

O Fundacji Biedronki

Fundacja Biedronki powstała w kwietniu 2020 roku. Jej misją jest pomaganie seniorom i poprawa jakości ich życia. Fundacja podejmuje inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych oraz rozwoju wolontariatu. Fundacja wspiera domy pomocy społecznej, hospicja, czy też zakłady opiekuńczo-lecznicze – w czasie pandemii koronawirusa 665 placówek otrzymało darowiznę w postaci środków ochrony i czystości, których wartość przekracza 11 mln złotych. Fundacji Biedronki rozwija w partnerstwie z innymi organizacjami pomocowymi programy „Na codzienne zakupy” i „Karta Dobra”, w ramach których potrzebujący seniorzy otrzymują kartę przedpłaconą na zakupy, doładowywaną co miesiąc kwotą 150 zł. To wsparcie pozwala beneficjentom lepiej się odżywiać – seniorzy spożywają więcej warzyw, owoców, nabiału i mięsa. Rocznie karty otrzymuje ponad 10 tys. seniorów w całym kraju. Fundacja Biedronki jest laureatem prestiżowej nagrody Dobroczyńca roku 2021 w kategorii pomoc społeczna.

Więcej informacji o Fundacji Biedronki można znaleźć na stronie: www.fundacjabiedronki.pl

[1]                                                                                                                                                                                          https://www.mp.pl/pacjent/neurologia/choroby/191797,zaburzenia-pamieci-u-osob-starszych, ostatni dostęp 27.01.2022

[2]                                                                                                                                                                                          https://www.silowniapamieci.pl/, ostatni dostęp 27.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grant w ramach POWER 2014-2020

17 czerwca 2021 r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dynowskie w siedzibie  Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie podpisało umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oddział Funduszu przyznał Kołu Dynowskiemu grant na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników w ramach drugiego naboru do projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Łączna wysokość grantu wynosi 8 623,88 zł i jest finansowana z następujących źródeł: ze środków europejskich 84,17% wydatków kwalifikowalnych Projektu oraz ze środków dotacji celowej 15,83% wydatków kwalifikowalnych Projektu.