Życzenia Wielkanocne

„Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie:
jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana.
I w życiu i w śmierci należymy do Pana”.
Rz 14, 7-9

Niech Zmartwychwstały Jezus dotyka Waszych serc obfitością łask płynących z Jego męki,
śmierci i zmartwychwstania. Niech ta prawda wiary umacnia Waszą wiarę, nadzieję i miłość.
Na dzień zwycięstwa życia nad śmiercią serdeczne życzenia składają

Prezes Koła Dynowskiego, Kierownik,
Mieszkańcy i Pracownicy Domu św. Brata Alberta w Dynowie

Wielkanoc 2017