Koszt utrzymania mieszkańca

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w powiecie rzeszowskim ustalany jest corocznie zarządzeniem Starosty Rzeszowskiego – publikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

W 2019 roku zgodnie z zarządzeniem  Nr II/3/2019 Starosty Rzeszowskiego z dnia 24 stycznia 2019 r.  wynosi: 3 052,00 zł